Οι στόχοι μας

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟ

Η Πρωτοβουλία Πολιτών «Στην Κόρινθο με Ποδήλατο» είναι υπέρ κάθε ενέργειας που συμβάλλει στη «βιώσιμη κινητικότητα» - δηλαδή, στη στήριξη και διάδοση προτύπων μετακίνησης με τις ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις στο περιβάλλον (με την ευρεία του έννοια).

Στο πλαίσιο μιας πόλης όπως η Κόρινθος (συμπεριλαμβανομένων των περιχώρων της), οι σημαντικότερες ενέργειες προς αυτήν την κατεύθυνση είναι:
 • η προώθηση και υποστήριξη της μη μηχανοκίνητης κυκλοφορίας (ποδήλατο, βάδισμα) και των μέσων μαζικής μεταφοράς («δημόσιες συγκοινωνίες»)
 • η βελτίωση της οδικής ασφάλειας
 • η μείωση της οδικής συμφόρησης
 • η μείωση της χρήσης αυτοκινήτου γενικότερα (περιλαμβάνει και την προώθηση κοινής χρήσης Ι.Χ. δηλ. car-pooling ή car-sharing)

Η δράση της Πρωτοβουλίας ξεκίνησε το 2007 με τη συμμετοχή ανθρώπων που επιδιώκουν το ποδήλατο και οι άλλες μορφές ενίσχυσης της βιώσιμης κινητικότητας να αποκτήσουν μια καλύτερη θέση στην καθημερινότητα της πόλης και στους σχεδιασμούς και τις πρακτικές των πάσης φύσεως αρχών – μα πάνω απ’ όλα μια καλύτερη θέση στην καρδιά του πολίτη.

 • Επιδιώκουμε  να βοηθήσουμε στην εξασφάλιση των στοιχειωδών διευκολύνσεων για όλα τα μέσα και μέτρα βιώσιμης κινητικότητας – αυτών που σε πολλές πόλεις (μικρές και μεγάλες) όλου του κόσμου θεωρούνται σήμερα ως αυτονόητες:
 • Επιδιώκουμε το υπό κατασκευή δίκτυο ποδηλατοδρόμων να γίνει λειτουργικό, με σήμανση της διαδρομής του και των διαβάσεων – και με προσωρινές ρυθμίσεις στα σημεία όπου για τεχνικούς λόγους διακόπτεται η συνέχεια
 • Επιδιώκουμε,  το δίκτυο αυτό να ολοκληρωθεί μελλοντικά με τις απαραίτητες επεκτάσεις
 • Επιδιώκουμε, ακόμη και εκτός του δικτύου ποδηλατοδρόμων, η συνύπαρξη των τρόπων μετακίνησης να γίνει ασφαλέστερη, με σχετικά απλές παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο του κέντρου και των άλλων περιοχών της πόλης
 • Επιδιώκουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς (όπου αυτό είναι δυνατό, με εξασφάλιση δυνατότητας μεταφοράς ποδηλάτου ή/και stands σε τερματικούς σταθμούς) να εξελιχθούν σε μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση για όποιον θέλει να αποφύγει τη μετακίνηση με Ι.Χ., τόσο προς το κέντρο όσο και προς τις γειτονιές, τους άλλους οικισμούς, ακόμη και την Αθήνα (εξυπηρέτηση σταθμού προαστιακού)
 • Επιδιώκουμε οι πρωτοβουλίες διάδοσης του ποδηλάτου (όπως π.χ. ενοικίαση ή δανεισμός) να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται με γνώμονα την όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των πιθανών τους χρηστών
 • Το δυσκολότερο ίσως, αλλά και πιο ελπιδοφόρο: Επιδιώκουμε να πείσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ότι αξίζει τον κόπο:
 • Να δίνουμε προτεραιότητα στην, έστω και ήπια, σωματική μας άσκηση, πραγματοποιώντας όσο το δυνατόν περισσότερες από τις μετακινήσεις μας ποδηλατώντας ή βαδίζοντας και πάντως με τη λιγότερη δυνατή εξάρτηση από το Ι.Χ.
 • Να θυμόμαστε ότι, εκτός από (παιδικό και όχι μόνο) παιχνίδι, χόμπι ή εργαλείο (πρωτ)αθλητισμού, το ποδήλατο είναι πρώτα και κύρια μέσο μεταφοράς - η χρήση του πρέπει να γίνεται με την απαραίτητη υπευθυνότητα
 • Ακόμη και όταν δεν μετακινούμαστε οι ίδιοι πεζή ή με ποδήλατο, να σεβόμαστε τις ανάγκες και την ασφάλεια των πεζών, συμπεριλαμβανομένων Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), και των ποδηλατών
 • Να διεκδικούμε την ισόρροπη μεταχείριση όλων των τρόπων μετακίνησης και ειδικότερα την εύλογη προστασία / στήριξη των ευπαθέστερων χρηστών της οδού – όπως οι πεζοί και οι ποδηλάτες