14 Μαρ 2012

Μήνυμα αλληγεγγύης της Πρωτοβουλίας

Η πρωτοβουλία πολιτών "Στην Κόρινθο με ποδήλατο" ένωσε τη φωνή της με άλλες ποδηλατικές ομάδεςς αλλά και ενώσεις ενεργών πολιτών και έστειλε το δικό της χαιριτισμό στην εκδήλωση συμπαραστασης και αλληλεγγύης που οργάνωσαν Έλληνες μαζί με Ιταλούς, στο Brindisi της Ιταλίας, στις 26 Φεβρουαρίου, με αφορμή την άφιξη του Ποδηλάτη του Κόσμου (Γιάννης Βερροιώτης) στην πόλη.

Περισσότερες πληροφορίες για τον Ποδηλάτη του Κόσμου θα βρείτε στο ιστολόγιο τους , καθώς και στη σελίδα τους στο Facebook.

Ακολουθεί το μήνυμα που διαβάστηκε στην εκδήλωση αλληγγύης: 


Μήνυμα της Πρωτοβουλίας Πολιτών “Στην Κόρινθο με Ποδήλατο”

Σας ευχαριστούμε που βρίσκεστε σήμερα εδώ!

Αυτό σημαίνει ότι το μήνυμα φιλίας, συνεργασίας και Αλληλεγγύης που απευθύνει ο Έλληνας ποδηλάτης του κόσμου συνάντησε εδώ στο Brindisi, στο Lecce και στο Taranto, ανθρώπους με δίψα για ζωή, με πίστη στη νίκη.

Διότι αυτό που μεταφέρει ο αθλητής που σήμερα έχετε μπροστά σας, είναι μήνυμα αφύπνισης και αγώνα. Μήνυμα νίκης απέναντι στην αδιαφορία και την εσωστρέφεια. Μήνυμα, σαν εκείνο που μετέφερε ο Φειδιππίδης, 2.500 χρόνια πριν, για τη νίκη της Δημοκρατίας των Αθηνών απέναντι στις ορδές του βασιλιά των Περσών, μετά τη μάχη στο Μαραθώνα. Νίκη της ελευθερίας των ιδεών, της συνεργασίας των ανθρώπων, νίκη εκείνων που αγωνίζονται για τα θεμελιώδη αγαθά, το σπίτι, τα μνημεία, το ψωμί. Πόσο διαχρονικές αξίες!

Είμαστε βέβαιοι ότι θα μεταφέρετε το μήνυμα αυτό και σε εκείνους που απουσιάζουν σήμερα. Είμαστε βέβαιοι ότι θα βρει και άλλους συμμάχους.

Όχι μόνο γιατί ζείτε σε μια ελεύθερη και ευνομούμενη χώρα που αξίζει την αγάπη και το σεβασμό μας. Αλλά επίσης διότι έχετε κάποιες ιδιαίτερες ευαισθησίες, πράγμα που παρακίνησε τους 2 Δημάρχους να χαρίσουν το μισθό τους στην Ελλάδα:

Βιώσατε εδώ στο νότο τη φτώχεια, ζήσατε με την ελιά και το ψωμί, με παιδιά στην ξενιτειά, αλλά με καθαρό ουρανό!

Έπειτα έχετε και εσείς υποστεί την καταπίεση του φασισμού. Κι εμείς ματώσαμε απέναντι στον ολοκληρωτισμό τότε, όμως και πάλι βλέπουμε τα μαύρα σύννεφα να φθάνουν από το βορά.

Τέλος, πολλοί από εσάς είστε αδέλφια μας. Παιδιά της ίδιας μάνας. Οι πρόγονοι σας έφυγαν από την Ελλάδα λόγω των πολέμων ή για να βρουν μια καλύτερη πατρίδα. Και δυο αδέλφια ακόμα κι αν μεγαλώνουν μακριά είναι ίδια ακόμα κι αν δε γνωρίζονται.

Εμείς λοιπόν, δίνουμε τον αγώνα και σας νοιώθουμε κοντά μας. Γι' αυτό δε φοβόμαστε τη νύχτα που ήρθε στην Ελλάδα. Της λέμε “calinifta”, όπως λέει το τραγούδι που έχετε στην περιοχή σας και περιμένουμε το ξημέρωμα της νίκης να πούμε “Calimera”, όπως το χωριό κοντά στο Lecce.

Σας προσκαλούμε στην Κόρινθο, για να κάνουμε μαζί ποδήλατο στις παραλίες και τα αρχαία μνημεία μας, οργανωμένα ή ατομικά και παρακαλούμε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας της ομάδας μας για ενισχύσουμε τους δεσμούς μας!

Μετάφραση 

Messaggio dell’Iniziativa dei Cittadini "In Corinto con in Bicicletta"


Grazie a tutti voi per essere qui oggi!

Ciò significa che il messaggio di amicizia, cooperazione e solidarietà che indirizza il Ciclista Greco del Mondo, ha incontrato qui a Brindisi, Lecce e Taranto, persone con sete di vita, fede nella vittoria.

Perché quello che trasporta l’atleta cui avete davanti a voi, oggi è un messaggio di risveglio e sforzo. Messaggio di vittoria contro l'indifferenza e l'introversione. Un messaggio uguale à quello che Fidippide ha portato, 2.500 anni fa, per la vittoria della Repubblica di Atene contro le orde del Re Persiano, dopo la battaglia di Maratona. Vittoria della libertà delle idee, della cooperazione degli uomini, vittoria di quelli che combattono per beni fondamentali, la casa, i monumenti, il pane. Che valori classici!

Siamo sicuri che porterete questo messaggio a quelli che sono assenti oggi. Siamo sicuri che troverete anche altri alleati.

Non solo perché vivete in un paese libero e ben governato, che merita iI nostro affetto e rispetto. Ma perché avete qualche sensibilità particolare, tale che ha esortato i 2 Sindaci di donare i loro stipendi in Grecia:

Avete sperimentato qui nel sud della povertà, vissuto con olive e pane, con i figli dell'immigrazione, ma con cielo chiaro!

Poi, anche voi avete subito l'oppressione del fascismo. Anche noi abbiamo sanguinato verso il totalitarismo, ma di nuovo vediamo le nuvole nere arrivando dal nord.

Alla fine, molti di voi sono i nostri fratelli. Figli della stessa madre. I vostri padri sono partiti dalla Grecia a causa della guerra o per trovare una casa migliore. E due fratelli, anche se crescono di distanza, sono gli stessi, anche se non si conoscono.

Noi quindi stiamo lottando e vi sentiamo vicino a noi. Perciò non abbiamo paura della notte, venuta in Grecia. La diciamo "calinifta" (buonanotte), come nella canzone che avete nella vostra regione e stiamo aspettando l'alba della vittoria per dire "Calimera" (buongiorno), come il villaggio vicino a Lecce.

Allora v’invitiamo a Corinto, per andare in bicicletta lungo le spiagge e i monumenti antichi, oppure organizzati o individualmente e vi preghiamo di trovare i dettagli di contatto del nostro gruppo per rafforzare i nostri legami!

www.podilatada.gr1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Αυτό το blog είναι καταπληκτική. Υπάρχει συχνά όλες τις απαραίτητες πληροφορίες κατά τις υποδείξεις των δακτύλων μου. Σας ευχαριστώ και να διατηρήσει μέχρι την ανώτερη δουλειά!