25 Μαΐ 2010

Δράση εθελοντικού καθαρισμού των ακτών στην παραλία Καλάμια, Κόρινθος - Κυριακή 30 Μαΐου


Δράση εθελοντικού καθαρισμού των ακτών στην παραλία Καλάμια Κόρινθος
Κυριακή 30 Μαΐου 2010Ραντεβού: 10 πμ , Τέρμα Γεωργίου Παπανδρέου, παραλία Καλάμια Κόρινθος

Διοργάνωση: Ομάδα Κρούσης, Κέντρο Νέων Κορινθίας, πρωτοβουλία "στην Κόρινθο με ποδήλατο!" και Ορειβατικός Σύλλογος Κορίνθου με την υποστήριξη του Μεσόγειος SOS και της Legambiente

Γιατί μια εκστρατεία εθελοντικών καθαρισμών;

Οι εθελοντικοί καθαρισμοί, εκτός από το προφανές αποτέλεσμα της εξυγίανσης των περιοχών στις οποίες πραγματοποιούνται, αποσκοπούν παράλληλα και στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών. Επισημαίνεται η οικολογική αξία των φυσικών περιοχών (παράκτιων, βυθού, ποταμών, λιμνών, δασών κ.α.) οι πιέσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, προωθείται η προστασία και βιώσιμη διαχείριση των οικοσυστημάτων αυτών. Με τη δραστηριότητα αυτή οι πολίτες αναγνωρίζουν την ευθύνη τους και εκφράζουν την προσωπική τους δέσμευση να αποτελέσουν μέρος της λύσης του περιβαλλοντικού προβλήματος, να συμβάλουν στην προστασία του φυσικού και πολιτισμικού πλούτου της Μεσογείου, καθώς και στη δημιουργία ενός κοινού, ειρηνικού και βιώσιμου μέλλοντος. Με την κοινή μας εθελοντική συνεισφορά τονίζουμε ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μια προσωπικά υπεύθυνη στάση που ενδυναμώνει το ρόλο και τα δικαιώματά μας ως πολιτών.
Φέτος δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση:
  • Στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οικοσυστήματα  και είδη εξαιτίας της απόρριψης σκουπιδιών.
  • Στην ανάγκη να ενσωματωθεί η προστασία της βιοποικιλότητας σε όλες τις τομεακές πολιτικές.
  • Στην ανάδειξη του προβλήματος των «χωματερών» στο βυθό της θάλασσας.
  • Στη συστηματική καταγραφή των απορριμμάτων.
  • Στην ανακύκλωση των απορριμμάτων (σε όσες περιοχές υπάρχει η δυνατότητα).
  • Στην προστασία και βιώσιμη διαχείριση των φυσικών περιοχών.
  • Στην ενημέρωση για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην παράκτια ζώνη (περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές), αλλά και εν γένει στα φυσικά οικοσυστήματα και τα είδη που φιλοξενούν.
  • Στην ανάδειξη και προώθηση «πράσινων επαγγελμάτων», που εξασφαλίζουν το συνδυασμό της ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών με τη βιώσιμη διαχείριση των οικοσυστημάτων.
  • Στην προώθηση ενός βιώσιμου τουρισμού και ανάδειξη της σπουδαιότητάς του για την αναβάθμιση και αναζωογόνηση (οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική) των τοπικών κοινωνιών.
Σας περιμένουμε την Κυριακή το πρωί στην παραλία Καλάμια για να συμβάλλουμε όλοι μαζί στην προσπάθεια για τη δημιουργία ενός κοινού, ειρηνικού και βιώσιμου μέλλοντος! 

Δεν υπάρχουν σχόλια: